Nam Quý Tỵ 1953 hợp với các tuổi nữ nào?

Cùng xem những gợi ý chính xác về một nửa phù hợp nhất với tuổi nam mạng, với hy vọng, bạn sẽ tìm được ý chung nhân tuyệt vời nhất, giúp đời sống lứa đôi luôn viên mãn.

 

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Tân – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1963 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1964 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1970 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1972 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Tỵ => Tứ Tuyệt Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1973 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Sửu – Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1981 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
1982 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1990 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1991 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Tân – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Tỵ => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2000 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2005 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Ất – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
2009 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Kỷ – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Sửu – Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
2014 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
2015 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Tỵ => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9

Để biết tuổi Quý Tỵ hợp với người tuổi nào? Cũng như tuổi Quý Tỵ của bạn và tuổi người ấy có hợp nhau hay không? Cùng tìm hiểu ngay nhé.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *