Nữ tuổi Quý Tỵ 1953 hợp với tuổi nào nhất?

Trong cuộc sống việc tìm được những người hợp tuổi với mình để có thể làm bạn bè tri kỷ, bạn làm ăn kinh doanh hay người bạn đời trăm năm là điều vô cùng quan trọng. Hãy cùng xem nữ tuổi hợp với tuổi nào?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1963 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1964 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1965 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1973 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1974 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Dần => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1975 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1981 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Dậu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9
1982 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1984 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tí => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1985 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1991 Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mùi => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1992 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Thân => Lục Hợp Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1993 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Dậu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2000 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
2001 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
2002 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2003 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mùi => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2005 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Dậu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2009 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2010 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Dần => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2011 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2014 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8

Để biết tuổi Quý Tỵ hợp với người tuổi nào? Cũng như tuổi Quý Tỵ của bạn và tuổi người ấy có hợp nhau hay không? Cùng tìm hiểu ngay nhé.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *