các màu đá hợp với tuổi Quý Tỵ 1953

Loại đá quý nào hợp với tuổi Quý Tỵ 1953 mạng nữ?

Người nữ sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ sinh năm Quý Tỵ 1953 có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Nam sinh năm 1953 Quý Tỵ nên dùng đá gì hợp phong thủy?

Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Quý Tỵ 1953 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: