tuổi Quý Tỵ 1953 nữ mạng hợp với đá màu nào

Loại đá quý nào hợp với tuổi Quý Tỵ 1953 mạng nữ?

Người nữ sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ sinh năm Quý Tỵ 1953 có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: